bağır iççil

bağır iççil Fr. İntra hépatique

bağır iççil için benzer kelimeler


bağır iççil, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'ç', 'ç', 'i', 'l', şeklindedir.
bağır iççil kelimesinin tersten yazılışı liççi rığab diziliminde gösterilir.