bağırsak miyazisi

bağırsak miyazisi İng. intestinal myiasis

Bağırsaklarda canlı sinek larvalarının oluşturduğu miyazis.


bağırsak miyazisi için benzer kelimeler


bağırsak miyazisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'm', 'i', 'y', 'a', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bağırsak miyazisi kelimesinin tersten yazılışı isizayim kasrığab diziliminde gösterilir.