bağırsak-serpi göbek debesi

bağırsak-serpi göbek debesi Fr. Entérépiplomphalocèle

bağırsak-serpi göbek debesi için benzer kelimeler


bağırsak-serpi göbek debesi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', '-', 's', 'e', 'r', 'p', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'b', 'e', 'k', ' ', 'd', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bağırsak-serpi göbek debesi kelimesinin tersten yazılışı isebed kebög ipres-kasrığab diziliminde gösterilir.