bağırsak sıkışması

bağırsak sıkışması İng. compressio intestini

Bağırsakların mezenteriyel lenf yumrusu şişliklerinin veya tümörlerin basıncı altında kalması durumu, kompresyo intestini.


bağırsak sıkışması için benzer kelimeler


bağırsak sıkışması, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bağırsak sıkışması kelimesinin tersten yazılışı ısamşıkıs kasrığab diziliminde gösterilir.