bağışık serum

bağışık serum

a. tıp Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroorganizmalara veya zehirli maddelere karşı bileşiminde özgül etkili antikorlar bulunan kan serumu, antiserum.


bağışık serum için benzer kelimeler


bağışık serum, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
bağışık serum kelimesinin tersten yazılışı mures kışığab diziliminde gösterilir.