bağışlanan hakkın süresi

bağışlanan hakkın süresi İng. time of the patent right

Bulgucuya verilen koruma hakkını içine alan süre (5, 10 ya da 15 yıl. Bizde en son süre 15 yıldır).


bağışlanan hakkın süresi için benzer kelimeler


bağışlanan hakkın süresi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'a', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bağışlanan hakkın süresi kelimesinin tersten yazılışı iserüs nıkkah nanalşığab diziliminde gösterilir.