bağlam erkesi

bağlam erkesi İng. binding energy

1. İki öğeciği ya da bir eksicik ile bir çekin taneciğini bir arada tutan erke niceliği. 2. Ayrışma erkesinin karşıt imlisi.


bağlam erkesi için benzer kelimeler


bağlam erkesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', ' ', 'e', 'r', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bağlam erkesi kelimesinin tersten yazılışı isekre malğab diziliminde gösterilir.