bağlantı tabanlı

bağlantı tabanlı İng. connection-based

bağlantı tabanlı için benzer kelimeler


bağlantı tabanlı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', 'l', 'ı', şeklindedir.
bağlantı tabanlı kelimesinin tersten yazılışı ılnabat ıtnalğab diziliminde gösterilir.