bağlaşık ilişki

bağlaşık ilişki İng. intersection of events

Olasılık kuramında bileşik bir olayı oluşturan, "ve" bağlacıyla ilişkiye geçirilmiş bağımlı ya da bağımsız olaylar arasında söz konusu olan ilişki, bk. ayrık İlişki.


bağlaşık ilişki için benzer kelimeler


bağlaşık ilişki, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
bağlaşık ilişki kelimesinin tersten yazılışı ikşili kışalğab diziliminde gösterilir.