bağlatkı

bağlatkı Fr. Ambocepteur
bağlatkı Fr. İmmunisine
bağlatkı Fr. Conjonctive

bağlatkı için benzer kelimeler


bağlatkı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 't', 'k', 'ı', şeklindedir.
bağlatkı kelimesinin tersten yazılışı ıktalğab diziliminde gösterilir.