bağlı kâr

bağlı kâr İng. tied profit

Azelci piyasalarda firmaların, aralarındaki rekabeti önleyerek ençoklaştırdıkları ve pazar payları oranında paylaştıkları kâr.


bağlı kâr için benzer kelimeler


bağlı kâr, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'â', 'r', şeklindedir.
bağlı kâr kelimesinin tersten yazılışı râk ılğab diziliminde gösterilir.