bağlı mallar

bağlı mallar

bk. bağlantılı mallar


bağlı mallar için benzer kelimeler


bağlı mallar, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bağlı mallar kelimesinin tersten yazılışı rallam ılğab diziliminde gösterilir.