baldır bağı

baldır bağı Fr. jarretière

baldır bağı için benzer kelimeler


baldır bağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
baldır bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab rıdlab diziliminde gösterilir.