bañ barmağı

bañ barmağı

Şabadet parmağı.


bañ barmağı için benzer kelimeler


bañ barmağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ñ', ' ', 'b', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bañ barmağı kelimesinin tersten yazılışı ığamrab ñab diziliminde gösterilir.