bankacılık hakları

bankacılık hakları İng. law of banking

Bankaların kuruluşlarını, kişilerle olan ilişkilerini, çalışmalarını, işlemleri üzerinde devletçe yapılacak denetimleri bankalar yasa ve tüzükleri gereğince açıklayan kuralların tümü.


bankacılık hakları için benzer kelimeler


bankacılık hakları, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bankacılık hakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkah kılıcaknab diziliminde gösterilir.