“baracz” kıldamı

“baracz” kıldamı Fr. Baracz (opération de)

“baracz” kıldamı için benzer kelimeler


“baracz” kıldamı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'a', 'r', 'a', 'c', 'z', '”', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
“baracz” kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ”zcarab“ diziliminde gösterilir.