baramparça

baramparça

Kısım kısım, bölük bölük.


baramparça, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'a', 'm', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', şeklindedir.
baramparça kelimesinin tersten yazılışı açrapmarab diziliminde gösterilir.