“bard” köngülü

“bard” köngülü Fr. Bard (théorie de)

“bard” köngülü için benzer kelimeler


“bard” köngülü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'a', 'r', 'd', '”', ' ', 'k', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
“bard” köngülü kelimesinin tersten yazılışı ülügnök ”drab“ diziliminde gösterilir.