bard

bard İng. bard

Ortaçağ'ın başlarında, Avrupa'da ve daha çok ingiltere'de öykü anlatan sanatçı.


bard Fr. Barde

Kelt ozanı.


bard için benzer kelimeler


bard, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'd', şeklindedir.
bard kelimesinin tersten yazılışı drab diziliminde gösterilir.