“bard” tüzüğü

“bard” tüzüğü Fr. Bard (loi de)

“bard” tüzüğü için benzer kelimeler


“bard” tüzüğü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'a', 'r', 'd', '”', ' ', 't', 'ü', 'z', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
“bard” tüzüğü kelimesinin tersten yazılışı üğüzüt ”drab“ diziliminde gösterilir.