bardacık arısı

bardacık arısı

Eşek arısından biraz küçük, ince yapılı, sarı kara, uzunca arı (kendisi ve yuvası bardak şeklinde olduğundan bardacık arısı denilmiştir).


bardacık arısı için benzer kelimeler


bardacık arısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'd', 'a', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bardacık arısı kelimesinin tersten yazılışı ısıra kıcadrab diziliminde gösterilir.