bardak eriği

bardak eriği

a. bit. b. İri ve tatlı bir tür erik, bardacık eriği.


bardak eriği

Uzun, kokulu, sarı veya mor renkte bir çeşit erik


bardak eriği için benzer kelimeler


bardak eriği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'd', 'a', 'k', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bardak eriği kelimesinin tersten yazılışı iğire kadrab diziliminde gösterilir.