bardi çakalı

bardi çakalı

Bir cins çakal


bardi çakalı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'd', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'k', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
bardi çakalı kelimesinin tersten yazılışı ılakaç idrab diziliminde gösterilir.