bargı badaşık

bargı badaşık

Kalben bağlı, aynı düşüncede olan, arkadaş canlısı, göbeği bir kesik


bargı badaşık için benzer kelimeler


bargı badaşık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'g', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'd', 'a', 'ş', 'ı', 'k', şeklindedir.
bargı badaşık kelimesinin tersten yazılışı kışadab ıgrab diziliminde gösterilir.