barhana

barhana Far. b¥r + ¬¥ne

a. hlk. 1. Kafile, küçük kervan, göç. 2. Göç eşyası, ev eşyası.


barhana

Fasulye sırığı ve üzüm çubuklarını dayamaya yarayan çatal ağaç, kazık


barhana

1. Grup, takım, kafile, kalabalık, göç, küçük kervan, aile fertleri. 2. Toplantı, parti, fırka, dernek. 3. Mola, konak. 4. Yük taşıyan hayvan kafilesi.


barhana

1. Ev eşyası. 2. Eşya konulan yer. 3. Motor ve kayıkların yağmur ve güneşten korunması için yapılan üstü kapalı yer. 4.bk. barana (II)-1. 5. Büyük kazan. 6. Gayet büyük ev. 7. Kaba tüylü halı.


barhana

Dağ evi.


barhana

< Far. bâr-hâne Erzak veya eşya göçü


barhana

< Far. bâr-hâne: ev eşyasında ibaret yük; kervan veya askerin hayvanlara yüklenmiş erzak ve eşyasının bütünü


barhana

Yolcu topluluğu, kalabalık

Mimarlık) (Eskiden) Kervansaray ve hanlarda kervan yüklerinin konulduğu bölüm. a. bk. Kervansaray, korunmalı kervansaray.


barhana

Göç eşyası.


barhana için benzer kelimeler


barhana, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'h', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
barhana kelimesinin tersten yazılışı anahrab diziliminde gösterilir.