barı

barı

a. hlk. Çit.


barı

Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise


barı

1. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper. 2. bk. ber, bér-1. 3. Bağ çubuğu. 4. Yokuş. 5. Pirinç tarlarındaki parsel: Ahmet'in on beş barı pirinçliği var. 6.Köy evlerinde bulunan ocak bacası.


barı

Davar sağılan yer, ağıl.


barı

Yük.


barı

Bahçe ya da avlu duvarı. (Ağıl *Eğridir -Isparta; Erenköy, İnönü -Eskişehir; Yurtbeyi *Çankaya, Çağa *Güdül -Ankara)


barı için benzer kelimeler


barı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
barı kelimesinin tersten yazılışı ırab diziliminde gösterilir.