bari

bari Far. b¥r³

zf. (ba:ri) 1. Hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse: “Hepsini at bir yana / Bari o günlerin bana / Şiirini söyle tatlı su” -M. S. Sutüven. 2. ünl. Keşke: “Bu bari doğru çıksaydı, yazarlığıma geçmişte bir ipucu bulacaktım.” -A. Ağaoğlu.


bari

Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.


bari

At sineği.


bari

< Far. bârî: bari; hiç olmazsa. || barim || pari || parlım


bari Fr. barie

(fizik)


bâri

Bari, hiç olmazsa


bari için benzer kelimeler


bari, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'i', şeklindedir.
bari kelimesinin tersten yazılışı irab diziliminde gösterilir.