barış gücü operasyonları

barış gücü operasyonları İng. Operations de maintien de la paix Alm. peace keeping operations Fr. Friedenstruppenoperationen
barış gücü operasyonları İng. peacekeeping operations Alm. Zypern Friedensoperation Fr. operations de la paix

barış gücü operasyonları için benzer kelimeler


barış gücü operasyonları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
barış gücü operasyonları kelimesinin tersten yazılışı ıralnoysarepo ücüg şırab diziliminde gösterilir.