barış harekatı

barış harekatı İng. Cyprus Peace Operation Alm. Friedensbewegungen Fr. operation de la paix de Chypre

bk. Kıbrıs Barış Harekatı


barış harekatı için benzer kelimeler


barış harekatı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'a', 'r', 'e', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
barış harekatı kelimesinin tersten yazılışı ıtakerah şırab diziliminde gösterilir.