barışa karşı suçlar

barışa karşı suçlar İng. crimes against peace Alm. Verbrechen gegen den Frieden Fr. Crimes contre la paix

barışa karşı suçlar için benzer kelimeler


barışa karşı suçlar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'a', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', ' ', 's', 'u', 'ç', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
barışa karşı suçlar kelimesinin tersten yazılışı ralçus ışrak aşırab diziliminde gösterilir.