barışçıl yılan

barışçıl yılan Lat. Contia modeste

Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, su yılanıgiller (Colubridae) familyasından, kum renginde, küçük, zararsız, Batı Asya ve Amerika'nın ılık bölgelerinde toprak ve ağaçlarda yaşayan bir tür.

Contia modeste): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının su-yılamgiller (Colubridae) familyasından bir sürüngen türü. Kum renginde ve küçüktür. Zararsızdır. Batı Asya ve Amerikanın ılık bölgelerinde toprak ve ağaçlarda yaşar.


barışçıl yılan için benzer kelimeler


barışçıl yılan, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'ç', 'ı', 'l', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
barışçıl yılan kelimesinin tersten yazılışı nalıy lıçşırab diziliminde gösterilir.