barkıt

barkıt

1.Ekinleri kuşlardan korumak için yapılan korkuluk: Bağa kara karga barkıdı yaptım. 2. Küçük çocukları korkutmak için söylenen hayali yaratık, öcü, umacı. 3.Vahşi, yabanî adam. 4. Sırtlan.


barkıt için benzer kelimeler


barkıt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
barkıt kelimesinin tersten yazılışı tıkrab diziliminde gösterilir.