barmağa diş urmak

barmağa diş urmak

Parmağım ısırmak, şaşmak.


barmağa diş urmak için benzer kelimeler


barmağa diş urmak, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'd', 'i', 'ş', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
barmağa diş urmak kelimesinin tersten yazılışı kamru şid ağamrab diziliminde gösterilir.