baro

baro Fr. barreau

a. (ba'ro) Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

Argo) Karagöz, Külhanbey ve Matiz tarafından «efendi» anlamında kullanılan sözcük.

Kar.): Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tarafından "bay" yerine kullanılan sözcük.


Baro Osm. Baro

baro için benzer kelimeler


baro, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'o', şeklindedir.
baro kelimesinin tersten yazılışı orab diziliminde gösterilir.