barut fıçısı

barut fıçısı

a. 1. Barut koymaya, doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan fıçı. 2. mec. Her an olay çıkabilecek durumda olan yer: “Makedonya'nın bir başka adı barut fıçısıydı o dönemde.” -N. Cumalı. 3. mec. Çok kızgın, sinirli ve kinle dolu kimse.


barut fıçısı için benzer kelimeler


barut fıçısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'u', 't', ' ', 'f', 'ı', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
barut fıçısı kelimesinin tersten yazılışı ısıçıf turab diziliminde gösterilir.