baş bart, (bart baş, bart, baş bört)

baş bart, (bart baş, bart, baş bört)

Yara, çıban, sivilce, yara bere.


baş bart, (bart baş, bart, baş bört) için benzer kelimeler


baş bart, (bart baş, bart, baş bört), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', ' ', 'b', 'a', 'r', 't', ',', ' ', '(', 'b', 'a', 'r', 't', ' ', 'b', 'a', 'ş', ',', ' ', 'b', 'a', 'r', 't', ',', ' ', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'b', 'ö', 'r', 't', ')', şeklindedir.
baş bart, (bart baş, bart, baş bört) kelimesinin tersten yazılışı )tröb şab ,trab ,şab trab( ,trab şab diziliminde gösterilir.