başa baş gelmek (veya kalmak)

başa baş gelmek (veya kalmak)

1) eşit olmak, denk olmak; 2) berabere kalmak.


başa baş gelmek (veya kalmak) için benzer kelimeler


başa baş gelmek (veya kalmak), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
başa baş gelmek (veya kalmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlak ayev( kemleg şab aşab diziliminde gösterilir.