başarı ölçeri

başarı ölçeri İng. achievement test

Bireyin belli bir alandaki etkinlik becerisini ya da bir eğitim ve yetiştirme izlencesinde gösterdiği gelişmeyi saptayan ölçer. bk. başarganlık ölçeri.


başarı ölçeri için benzer kelimeler


başarı ölçeri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
başarı ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö ıraşab diziliminde gösterilir.