başhakem

başhakem T. baş + Ar. §akem

a. (ba'şhakem) sp. Yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başı, başyargıcı.


başhakem İng. referee

Oyunu yöneten iki hakemden anlaşmazlık halinde kararda yetki üstünlüğü olanı.


başhakem İng. referee

Oyunu yöneten birinci hakem.


başhakem İng. referee

Oyunu yöneten hakemin bir kararı hakkında kurallara uygunluk yönünden çıkabilecek bir anlaşmazlığı sonuca bağlayacak olan hakem.


başhakem, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'h', 'a', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
başhakem kelimesinin tersten yazılışı mekahşab diziliminde gösterilir.