başkahağı

başkahağı

Başa kakmak işini anlatan zarf: Düğünüme gelmedi diye başkahağı yaptı. Nerede görse yüzüme vuruyor, başıma kakıyor.


başkahağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'h', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
başkahağı kelimesinin tersten yazılışı ığahakşab diziliminde gösterilir.