başlama duruşu (çıkış)

başlama duruşu (çıkış) İng. starting pos.

Alıştırmanın türüne göre vücut bölümlerinin aldığı ilk hazırlık duruşu.


başlama duruşu (çıkış) için benzer kelimeler


başlama duruşu (çıkış), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ' ', '(', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ')', şeklindedir.
başlama duruşu (çıkış) kelimesinin tersten yazılışı )şıkıç( uşurud amalşab diziliminde gösterilir.