başmuallim

başmuallim T. baş + Ar. mu¤allim

a. (ba'şmuallim) esk. Başöğretmen.


başmuallim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'm', 'u', 'a', 'l', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
başmuallim kelimesinin tersten yazılışı millaumşab diziliminde gösterilir.