batkın

batkın

sf. ekon. ve huk. Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflas etmiş (kimse), müflis.


batkın Fr. immergé
batkın

İyi gelişmemiş (ekinler hakkında).


batkın

müflis.


batkın İng. bankrupt

Yükümlülüklerini yapmaya, borçlarını ödemeğe gücü olmayan ve bu nedenle batkınlıklarına karar verilen gerçek ya da tüzel kişiler.


Batkın

Tekirdağ ili, Şahin bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


batkın için benzer kelimeler


batkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 't', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
batkın kelimesinin tersten yazılışı nıktab diziliminde gösterilir.