“bauer” kıldamı

“bauer” kıldamı Fr. Brauer (opération de)

“bauer” kıldamı için benzer kelimeler


“bauer” kıldamı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'a', 'u', 'e', 'r', '”', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
“bauer” kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ”reuab“ diziliminde gösterilir.