bavrık

bavrık

1. Fakir toprakta yetişmiş ve bakımsızlıktan bodur kalmış bitki. 2. Zayıf, çelimsiz, cılız.


bavrık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'v', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
bavrık kelimesinin tersten yazılışı kırvab diziliminde gösterilir.