bayağı biçem

bayağı biçem Osm. üslub-ı adi

Sanatsal değerlere yer vermeyen biçem. bk. biçem.


bayağı biçem için benzer kelimeler


bayağı biçem, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'e', 'm', şeklindedir.
bayağı biçem kelimesinin tersten yazılışı meçib ığayab diziliminde gösterilir.