bayakı

bayakı

Hakikaten, gerçekten, ciddî olarak


bayakı

Her zamanki gibi olan, bayağı, hiçbir özelliği bulunmayan


bayakı

Hemen hemen.


bayakı

Epeyce, bir hayli, oldukça


bayakı

Deminki, az önceki


bayakı

Demin, az önce, şimdi


bayakı

1. bk. bayâ (II)-1. 2.bk. bâyâhı. 3.bk. bayak (I). 4. bk. bayâ (I)-4.


bayakı

1. bk. bayâ (I)-1. 2. bk. bayâ (I)-3.


bayakı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
bayakı kelimesinin tersten yazılışı ıkayab diziliminde gösterilir.