bayındırılmış toprak

bayındırılmış toprak İng. improved land, developed site

Kentesl altyapısı, kolaylıkları sağlanarak görevlerini yerine getirmeye, üzerinde yapı yapmaya elverişli duruma getirilmiş toprak parçası.


bayındırılmış toprak için benzer kelimeler


bayındırılmış toprak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'o', 'p', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
bayındırılmış toprak kelimesinin tersten yazılışı karpot şımlırıdnıyab diziliminde gösterilir.