baytarname

baytarname İng. (Ar+Far. baytar-nâme

İslam uygarlığı çağında, hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri konularında yazılmış eserlerin genel adı, esbname, haylname.


baytarname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 't', 'a', 'r', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
baytarname kelimesinin tersten yazılışı emanratyab diziliminde gösterilir.