baz çifti, bp

baz çifti, bp İng. base pair

1. Nükleikasit moleküllerinde bir baz çiftine karşılık gelen uzunluk birimi. 2. Nükleik asitlerde hidrojenle bağlı bir çift baz.


baz çifti İng. base pair

DNA’nın yapısındaki iki polinükleotit zincirinde bulunan bazlardan adeninin timinle ve guaninin sitozinle hidrojen bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan çift, Watson-Crick çifti.


baz çifti, bp için benzer kelimeler


baz çifti, bp, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'i', ',', ' ', 'b', 'p', şeklindedir.
baz çifti, bp kelimesinin tersten yazılışı pb ,itfiç zab diziliminde gösterilir.